• Working Days

    9AM - 9PM

  • Saturday

    10AM - 8PM

  • Sunday

    Closed

Privacybeleid

Plaatsingsdatum: 10 februari 2021

Michelle’s Haarmode hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Michelle’s Haarmode verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Telefoonnummer
• Adresgegevens
• E-mailadres

 

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG VERWERKEN WIJ BOVENSTAANDE PERSOONSGEGEVENS

Michelle’s Haarmode verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Voor- en achternaam: voor vastleggen en/of wijzigen afspraak en zodra u Michelle’s Haarmode een bericht stuurt via het contactformulier op www.michelleshaarmode.nl
• Telefoonnummer: voor vastleggen en/of wijzigen afspraak
• Adresgegevens: voor e.v.t. bezorging producten of cadeaubon
• E-mailadres: zodra u Michelle’s Haarmode een bericht stuurt via het contactformulier op www.michelleshaarmode.nl
• Om service te bieden via verschillende kanalen zoals e-mail, telefoon en social media als Facebook
• Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten, producten, verzendingen

Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

 

CONTACTFORMULIER

Door gebruik te maken van ons beveiligde contactformulier laat u persoonsgegevens bij ons achter als naam en e-mailadres. Wij verzamelen deze persoonsgegevens zodat wij waar nodig contact met u kunnen opnemen. De gegevens in deze e-mail worden niet langer dan strikt noodzakelijk in de mailbox opgeslagen. Michelle’s Haarmode verwerkt uw persoonsgegevens alleen wanneer wij hier een wettelijke grondslag voor hebben. Wij kunnen alleen met uw toestemming de persoonsgegevens verwerken die u invult op het contactformulier. Zonder deze persoonsgegevens, kunnen wij geen contact met u opnemen. De gegevens verstuurd door middel van het contactformulier worden niet opgeslagen in een database gekoppeld aan de website.

 

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

www.michelleshaarmode.nl verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens (bv. ras, gezondheid, politieke opvattingen, religieuze overtuigingen etc.) en het is ook niet onze intentie om deze gegevens te verzamelen. Ook hebben wij niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als u er van overtuigd bent dat wij bijzondere persoonsgegevens hebben verzameld of persoonsgegevens van een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@michelleshaarmode.nl dan verwijderen wij deze informatie.

 

HOE LANG WE UW PERSOONSGEGEVENS BEWAREN 

Wij bewaren uw persoonsgegevens voor zo lang deze nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of gebruikt worden, of zo lang als het nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Michelle’s Haarmode neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of computersystemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

 

COOKIES

Wij gebruiken op onze website functionele en analytische cookies. Dit zijn cookies die door de site zelf worden gezet en alleen door de site zelf kunnen worden gelezen. Vaak worden deze cookies gebruikt voor functionaliteit van de site. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die Michelle’s Haarmode gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen we hiermee de website optimaliseren.U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

LINKS OP DE WEBSITE EN GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA

Op onze website vind u wellicht linkjes naar andere websites. Deze linkjes verwijzen naar een externe pagina waarop de privacy verklaring van die betreffende website van toepassing is. Michelle’s Haarmode linkt ook naar haar eigen Facebook pagina. Facebook heeft zijn eigen privacyverklaring. Daarnaast maken we ook gebruik van Google maps.

 

GEBRUIK VAN FOTO’S OP DE WEBSITE

Michelle’s Haarmode gebruikt zowel eigen foto’s als rechtenvrije stockfoto’s. Mochten we foto’s willen plaatsen waarop personen herkenbaar in beeld zijn dan vraag we u vooraf om toestemming. Staat u (of een familielid of kind) op één van deze foto’s en bent u van mening dat u die toestemming niet gegeven hebt of wilt u deze toestemming intrekken, neem dan contact op met info@michelleshaarmode zodat we de foto zo snel mogelijk kunnen verwijderen.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Michelle’s Haarmode en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar uw of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens-overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@michelleshaarmode.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Michelle’s Haarmode wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Michelle’s Haarmode neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De persoonsgegevens die door ons worden beheerd of verwerkt zijn beveiligd met sterke wachtwoorden. Onze systemen worden geüpdate met de laatste software en op onze systemen staan virusscanners. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@michelleshaarmode.nl.

Mochten er wijzigingen in deze privacyverklaring worden doorgevoerd dan ziet u dit terug aan de plaatsingsdatum.

 

CONTACT

Michelle’s Haarmode
Effinck 31
7475 GK Markelo
0547 72 40 72

info@michelleshaarmode.nl
www.michelleshaarmode.nl